รวมพลังความภักดี

รวมพลังความภักดี
ทำดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมพลังแห่งความภักดี