พีธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมูลนิธิช่วยเหลือครูฯ กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

mou cpall