ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และแผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7 พค 61 ประชุมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์