ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ “ห้องสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล”

 

7  กรกฎาคม  2560
ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค.
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ห้องสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สื่อนวัตรกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล