“ชมฟรีตลอดงาน” เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โปสเตอร์-เดินหน้า-สกสค.2