ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค. เตรียมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวเตรียมกำหนดคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี 2563