ข่าวประชาสัมพันธ์ รองเลขาฯ สกสค. ตรวจเยี่ยมจังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมรางวัล “เลิศรัฐ”

รองเลขาฯ สกสค. ตรวจเยี่ยมจังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมรางวัล “เลิศรัฐ”