ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การพัฒนาและประเมินพนักงานเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์”ณ วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560

278 หน้า1

278 หน้า2