ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276 “ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด เดินหน้าแก้หนี้ MOU เพิ่มอีก 9 สหกรณ์”

276 หน้า 1

276 หน้า 2

276 หน้า 3