ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274 ประจำเดือน กันยายน “ประชุมพันธมิตรแก้หนี้ ยึดหลักสวัสดิการโครงการฯ ไม่ล้ม”

274