การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 
ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.
………………………………….


Mld94pl6ZA_1470367092
2 3 5 6 7 8